Ўз – Ўзбек – Ўзбекистон

marat zaxidovБизнинг мусоҳаба

Бир вақтлар матбуот нашрларидан бирида М.Т.Зоҳидовнинг “Ўз – Ўзбек – Ўзбекистон. Ур – Гурганж – Урганч” мақоласи эълон қилинганди. Орадан кўп вақт таниқли ўзбек журналисти, ҳозирда марҳум Шерали Сокин мақола муаллифи билан суҳбатлашган эди. Афсуски журналистнинг бевақт ўлими сабабли М.Зоҳидов билан уюштирилган бу тарихий суҳбат чоп этилмай қолиб кетади. Биз физика метематика фанлари доктори М.Зоҳидовдан ўша суҳбатни ўқувчилар эътиборига ҳавола этишга рухсат беришларини сўрадик. Суҳбатда ўзбек халқининг келиб чиқиши ҳақида шу пайтгача тарихшуносликда кам эътибор берилган, ”Таврот” ва ”Инжил” каби муқаддас китоблардан олинган далиллар асосида изоҳланган янгича нуқтаи назарлар тилга олинган. Бу борада тарихчилар, диншунослар ва Марказий Осиё тарихига қизиқувчилар ўз фикр мулоҳазаларини билдирсалар айни муддао бўларди.

****

Шерали Сокин: – Менинг кўлимда рўзнома ва унда Сиз нашр этган “Ўз” диёри тўғрисидаги мақола бор. Сиз ўзбекларнинг келиб чиқиши ҳақидаги бу тарихий маълумотларни қандай қўлга киритдингиз?

Марат Зоҳидов: -Талабалик йилларимда Қуръони Каримни ва Тавротни ўқиб чиқдим. Москва Давлат Университетнинг ётокхоналарида шундай имкониятлар бор эди. Инжилдаги “Иовнинг китоби”да Зофар, Софар отларини топдим (русчаси), Иов (русчаси), Job (инглизчаси) исмларини учратиб қолдим, – деди суҳбат аввалида Марат Тешаевич. – Китоб қуйидаги сўзлар билан бошланарди: “Уц” (аслида – “Ўз”) диёрида бир одам бўлиб, унинг исми-шарифи Иов эди. Пок, одил ва Худоддан қўрқувчи бу одам мудом ёвузликдан узоқ юрувчи эди”. (Иов, 1:3). Қуръони Каримда мазкур исм Аюб деб берилган ва унинг ҳақида қуйидаги оят нозил этилган: “Чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлаймиз” (Анъом сураси, 6 – 84 оят).

Шу муносабат билан юқорида тилга олинган “Ўз” диёри ҳозирда биз яшаб турган ер эмасмикин, дея ўйга толдим. Бироқ ўша маҳалларда бизда мазкур масала билан шуғулланиш учун имконият йўқ эди. 1994 йили АҚШдаги таниқли диншунос олим Кристи Вильсон билан боғланиб (“Олтиндан ҳам қиммат” китобининг муаллифи ва Шарқда анча машҳур бўлган Вильсон жаноблари узоқ вақт Афғонистонда яшаган), унинг бу ҳақидаги фикрини сўрадим. Вильсон манбаларига мурожаат қилиб, 1996 йили менга: “Ўз диёри – бу ҳозирги Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий қисмида, Бухорога яқин жойлашган ер”, деди.

Мен албатта, “ўзимнинг Олтин Ўрдадан – Ўзбекхондан келиб чиққанлигим”ни “жуда яхши” билардим. Ахир ўрта мактаб дарсликларида айтилишича, бизнинг илдизимиз ана шу “Ўзбекхонга” бориб тақалади-да! Энди тушунишимча, бу ерда Ўзбекхон ўзини “Ўз” диёри билан бирга қўшиб тилга олаётир, деб айтиш тўғри бўлармиди? Бироқ “Ўз” – Тавротда жуғрофий номнигина англатмайди. “Ўз” Тавротда зикр этилган подшолардан бири Дишан ўғлининг исми ҳамдир. Тавротда акс эттирилган ўша воқеалар Исо пайғамбар туғилишидан 1500 йил аввал, яъни, бундан 3500 йил муқаддам бўлган. Бинобарин, Инжил таржимасидаги хато шундан иборатки, “Ўз” сўзи русча таржимада “Уц” деб берилган бўлса, ўзбек тилида эса (оригиналдан – ивритдан эмас, рус тилидан таржима қилингани учун) «Ус» шаклида берилган. Шуларни солиштриб мантиқ асосида ушбу хулосага келдим.

Ш.С. Сиз ”Тошкент ва Ўрта Осиё Митрополити Владимир (Иким) ҳазратлари ўзининг “Большой полёт крылатого коня” (“Қанотли отнинг улкан парвози”) фундаментал асарида Иов (Аюб) “Ўр” заминидан чиққан” дейди деб ёзган эдингиз. Шуни қисқача изоҳлаб берсангиз.

ur yurtiUnited Bible Societes, 1976

М.З. Бундай жуғрофий жой (Ur) қадимда Форс кўрфазидан (Persian Gulf) Бобил (Babylon) томон шимолий-ғарб йўналишида – 300 км. узоқликда жойлашган. Лекин “Уц” деган жуғрофий тушунча йўқ эди. “Ўз” ўрнига “Уц” деб қабул қилинган вариант таржиманинг тўла жиддийлигини англатмайди.

Ш.С. Марат Тешаевич, Митрополит Владимирнинг ёзишича, Хоразм тарихи инсоният тамаддуни илдизларига, Шумер ва Аккада подшоҳлигига бориб тақалади. Мазкур алоқани Хоразм тарихининг йирик тадқиқотчиси С.П.Толстов ҳам ўз асарларида тасдиқлайди. Шумер-Хоразм алоқаларига далил сифатида Гурганжда (Урганч) номи юқорида зикр этилган Аюб жафокашнинг пайдо бўлишини кўрсатиш мумкин. Ҳазрати Иброҳимнинг авлодидан бўлган Аюб жафокаш кўп азоб-уқубатларни бошидан кечирган, аммо солиҳ инсон Худога хиёнат қилмаганди. Унинг сабри ва садоқати Гурганжни муқаддас зиёратгоҳга айлантирган эканда…

М.З. Ҳали биринчи Бобил асрида яхудийлар Гурганждаги пайғамбар Аюбнинг қабрини зиёрат қилиш учун келишар, сўнгроқ улар каттагина гурух сифатида шу ерда ва Бухорода (Бухоро яхудийлари) доимий қолишганди. Кейинчалик мазкур муқаддас жойни христианлар, яҳудийлар ва мусулмонлар ҳам зиёрат қила бошладилар. Бу ҳақда 1335 йилда Хоразмга сафар қилган монах-даъватчи Паскаль хабар берганди. Бу ҳақда ҳазрат Митрополит Владимир батафсил ёзмоқдалар.

Ш.С. Маълумки, Урганчда (қадимги номи – Гурганж) Дишанқалъа мавжуд бўлиб, у айрим ўринларда Ташқи қалъа маъносида ҳам ишлатилади (Ичанқалъа – Ички қалъа, Дишанқалъа – Ташқи Қалъа). Қалъанинг бундай номланиши нечоғли тўғри?

М.З. Дишанқалъанинг Ташқи қалъа маъносида ишлатилиши шубҳа туғдиради. Аввало шунинг учунки, бу жой Давлат кадастрида ҳам Дишанқалъа шаклида берилган. Қолаверса, мазкур қалъа номи муайян исм билан боғлиқдир. Чунончи, Инжилда Дишаннинг ўғилларидан бирининг исми “Уз” бўлган дейилади. (Қаранг: Ибтидо, 36-боб, 28-оят). Бу исм Инжилнинг русча таржимасида “Уц” деб, ўзбекча таржимасида эса “Ус” шаклида берилганлигини юқорида айтиб ўтдик. Бу ерда эса, мен Дишанқаъланинг маҳаллий шеви билан боғланаётганини кўрмоқдаман.

Ш.С. Ҳазрат Владимирнинг тадқиқотида Хоразмга анчагина диққат – эътибор қаратилган. Малумки, бу ердаги Едом (EDOMITES) шаҳри Оссирия (ASSYRIA) империясининг чегарасида жойлашганди. «Ур» шаҳридан 900 км. ғарбда жойлашган Едом шаҳри оқсоқолларидан бири Дишаннинг “Ўз” исмли ўғли бўлган.

uz yurtiUnited Bible Societes, 1976

Бироқ Аюб билан боғлиқ жой номи Бухорада ҳам учрайди-ку?!Агар сиз Ур ўзагини Ур, Гурганж, Урганч сўзлари ўзаги билан таққосласангиз, улар маълум бир топоминик муштаракликни англатишига иқрор бўласиз. 

М.З. Тўғри. Аюб номи бу ерда машҳур Чашмайи Аюб билан боғлиқ бўлиб, ривоятларга қараганда, мазкур чашмани Оллоҳ-таоло хазрати Аюбнинг илтимосига кўра, ердан чиқарган ва Чашма шифо бериш хусусиятларига эга бўлган. Яна шуни айтмоқчиманки, таниқли тарихчи олим К.Шониёзовнинг “Уз ва Аз этнослари хақида баъзи фикр- мулоҳазалар” мақоласида (“Турон тарихи” тўплами, 1994-йил, август сони) бизнинг Ўзбекистондан келиб чиқишимизни шубҳа остига олди. Демак, тадқиқотчи ҳали Илк Ўрта асрлардаёқ бутун бошли этник гурухлар “Ўз” номи билан аталганлигини кўрсатиб берган, яъни мазкур тадқиқот хозирги Ўзбекистон худудида қадимдан бир миллатга мансуб ҳалқ яшаганлигини тасдиқлайди.

Тарихий ҳодисалар ва мантиқ ўзбеклар бундай атамани Ўзбекхондан қабул қилганлигига зид келмайди. Бироқ бу масаланинг илдизини эмас, балки жараённи англатади. Илдизни эса ҳатто IX-X асрлардан эмас, ёки XIII асргача сақланиб қолган Ўзкент (Ўзган), Ишқи Ўзкент (Эски Ўзган), Қирги Ўзкент (Қирги Ўзган) каби шаҳарлардан ҳам эмас, балки ундан-да қадим замонлардан изламоқ керак бўлади. Масалан, ўша даврда Фарғона водийсида Ўзкент (Ўзган) шахри бўлган. Мазкур шаҳар Ишқи Ўзкент, Қирги Ўзкент, шахарлари каби, Сирдарёнинг ўрта оқимида жойлашган эди. Сирдарёга “Ўз” номи билан аталадиган қўл қўйилганди. Бошқача қилиб айтганда “Ўз” диёрининг тўла тадқиқ қилиш илдизлари Таврот яратилган ўша қадимги замонларга бориб тақалади. Бу, энг аввалло, ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида яшаётган одамларнинг манфаатини ифодалайди. Айтмоқчи, “Истон” қўшимчаси ҳам топономия тараққиётидаги босқичлардан бири эканлиги сир эмас. Яъни “Ўз” (3500 йилдан зиёдроқ вақтга бориб тақалади) + Бек (700 йил аввал) + Истон (1924 й.). Қолаверса Тавротда “Ўз” номи эсга олиниши билан бу ер “Ўз” деб аталган эмас, балки Тавротдан аввал ҳам “Ўз” номи бўлгани ва у Тавротда сақланиб қолганини билдиради.

Қисқа қилиб айтганда ўзбеклар тарих саҳнасида пайдо булиши “Ўз” диёрига бориб такалади. Халқимиз тарихи Ўзбекхондан бошланиб, ўзбек миллати пайдо бўлган эмас, балки Тавротдан аввал хам бу халқ бор булиб, ўзбек номининг ўзаги бўлмиш “Ўз” номи пайдо бўлишига сабаб булгандир. Чунки, тарихдан маълумки бирон бир жойнинг номланишига кўпинча шу ерда яшовчи халқ сабабчи бўлади. Мисрда, масалан, ҳар доим ҳам араблар яшаган эмас. Лекин Миср халқиниг тарихи, неча минг йилларга бориб етиши фанга маълум.

Демак, биз муқаддас китобларнинг омма орасида тарқалишидан қўрқмаслигимиз, аксинча, улардаги инсониятга тарихий хақиқатга хизмат қиладиган таълимотларни топишимиз ва ўрганишимиз зарурдир. Бу фикрни Қуръони Каримнинг “Бақара” сурасидаги 213-оят ҳам тасдиқлаб турибди: “Одамлар бир миллат эдилар. Сўнг хуш хабар элтувчи, кофирларни жаҳаннам азобидан қўрқитувчи пайғамбарларни юборди, ва уларга қўшиб одамлар орасида чиққан тортишувларга ҳакам бўлсин, деб хақ китобни (Таврат, Инжилни) нозил қилди… ”.

www.munosabat.org

 

 


УЗ – УЗБЕК – УЗБЕКИСТАН. УР – ГУРГАНДЖ – УРГЕНЧ


«Высоко цени не себя, а землю, на которой живёшь, и можешь жить спокойно, вверив себя ей».

Лао-Цзы, 6 век до н.э.

Упоминание местности, на которой мы проживаем, может быть отнесено к периоду, когда создавался Ветхий Завет, т.е. 3500 лет тому назад. В студенческие годы во время поездки в Париж, я прочитал в гостинице, запрещённую в Союзе Библию. Вернувшись в Москву, в МГУ я докопался до Библии (у нас в общаге МГУ на мехмате и физфаке был даже текст письма запорожцев Турецкому султану с отборным матом. Вообще говоря, весь антисоветский Самиздат). Тогда я обратил внимание на созвучные узбекские (мусульманские) имена. В «Книге Иова» (2:11) Ветхого Завета упоминается имя Софара Наамитянина (Zophar Naamathite), одного из друзей Патриарха Иовы. Кроме описания пустыни, окружавшей жилище Иовы («И вот, большой ветер пришёл от пустыни…». Иов, 1:19), или фраза, что Иова «был самый знаменитый среди всех людей на Востоке». (1:1) в Прологе сказано, что «на земле, которой имя «Uz» – «Уз», жил человек по имени Иова. (There was a man in the land of Uz, whose name was Job (Иов. – М.З.)…). В русском переводе Ветхого Завета, это слово перевели как Уц.

ОТСТУПЛЕНИЕ.
Анализ переводных изданий святых книг показывает, что самые качественные те, которые переведены с оригинала. Что я имею в виду? Перевод Корана на русский впервые был сделан с … французского во времена Пушкина, что и послужило созданию им цикла стихов «Подражания Корану». Но перевод не отражал всей глубины содержания Корана. Выдающийся советский российский востоковед, академик И.Ю. Крачковский перевёл с арабского оригинала, проведя глубокие исследования самого арабского текста Корана. Перевод он снабдил комментариями. Будучи ректором Среденеазиатского госуниверситета, который сейчас носит название Ташкентский национальный университет, мой отец Захидов Т. (тоже воспитанник Ленинградского университета) в конце 40 -, начале 50 годов неоднократно встречался с Крачковским, устроил к нему на учёбу сына своего учителя профессора – биолога Г. Булгакова, который стал впоследствии академиком – арабистом, Павла Георгиевича Булгакова. Отец рассказывал об интересном исследовании Крачковского, который отмечал, что Коран призывал изучать естественно – научные дисциплины. Но это к слову. Возможно, вскоре я опубликую на эту тему статью. Вернёмся к переводу. Вот как в переводе Крачковского звучит на русском языке сура 6 – 84: … «всех Мы вели прямым путём; и Нуҳа вели. Мы раньше, а из его потомства Да’уда, Сулаймана, и Аййуба, и Йусуфа, и Мусу, и Харуна. Так воздаём Мы делающим добро (максимально сохранена орфография И.Ю. Крачковского, с которого был сделан перевод на узбекский. Вот как это звучит: 6-84 … Буларни барчаларини ҳидоят қилдик. Олдин Нуҳни ҳам ҳидоят қилдик. Унинг зурриётидан Довуд, Сулаймон, Айюб, Юсуф, Мусо ва Хорунни (ҳидоят қилдик) Чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлаймиз. Несколько наивно). Крачковский перевёл на русский язык с арабского. Имеющийся узбекский перевод Алоуддином Мансуром Корана напоминает перевод с русского варианта. Перевод с арабского оригинала отдельных глав, сделанный Шейхом Мухаммад Садыком Мухаммад Юсуфом на узбекский, к сожалению, не собран воедино. Элитное издание Корана 2002 года, переведённое Олтинхон Турой, по содержанию простоват для памятника такого уровня. Более того, дорогостоящее издание браковано. Отсутствуют стр. 129 – 160. Очевидно, халтурщики рассчитывали, что Коран купят и … отложат. Но не все относятся к Корану, как к мебели. Перевод на английский (THE HOLY QUR’ÄN), осуществлённый A. YUSUF ALI, в 1934 (1352 г. по мусульманскому календарю) году в Лахоре, как и перевод Крачковского максимально приближен к оригиналу и по содержанию и по комментариям.

Я вырос в научной среде и с детства был обучен работать с первоисточниками, оригиналами. При переводе Библии на узбекский язык (Инжил) использовался русский вариант (моё предположение). И тогда слово «Уц» в узбекской транскрипции стало «Ус» (Ибтидо – Пролог. 36:28). Если различие между именами собственными Софар и Зафар не имеет принципиального различия, но с точки зрения топонимии можно сказать, что «Уз», «Уц», «Ус», претерпевая при переводах изменение звучания, вели к потери информации. Такое изменение характерно для длительного исторического периода. Например, обратимся к картам.

United Bible Societies, 1976
Название IDUMEA восходит ко времени Христа.

United Bible Societies, 1976
Название EDOMITES имело более 3 тыс. лет тому назад.

В фундаментальной работе Его Преосвященства Митрополита ВЛАДИМИРА «Большой полёт крылатого коня» (Москва.2000) отмечено, что Иова (в мусульманской транскрипции Аюб), вышел из земли «Ур». Да такая географическая точка была в древние времена в 250 -300 км. на северо – запад от Персидского залива в сторону Вавилона. См. карту.

United Bible Societies, 1976

В античные времена он называлась «Ur». Но географической точки «Uz» не было. Об этом пишут прямо в комментариях американского перевода Библии. Поэтому лучше обратиться к первоисточнику – еврейской Библии «Танаху» (Ктувим, Изд. Ин-та Рава Кука, Иерусалим, 1978 (5738) г.) и проведём сравнение вышеупомянутого слова “Zophar” и термина “Uz”. Оказалось, что звучание буквы «Z» на иврите при переводе на русский созвучно и «Ц» (Уц) и «С» (Софар). В переводе на голландский, немецкий, английский такого различия НЕТ. То, что в немецком «S» и «Z» в каком-то «единстве и борьбы противоположностей» – общеизвестно. Я всё это зафиксировал и обратился в 1996 году к известному американскому богослову профессору Кристи Вильсону (Christy Wilson), автору книги «Дороже, чем золото» (More to be Desired than Gold).

ОТСТУПЛЕНИЕ. В середине 90 годов я организовал Глазную Благотворительную Клинику «Вижн Интернейшенал». Сейчас в нашем здании Диагностический Центр напротив Боткинского кладбища. Как депутат ВС выполнил обещание больных из Республиканской Глазной Больницы, которая в Вузгородке. Клинику называлась Христианской, что вполне нормально и работала без нареканий. Кристи Вильсон освящал клинику. Но, когда администрация Клиники стала заниматься миссионерством, т.е. за деньги переводить молодёжь из мусульман в христиан совместно с проживающими в Ташкенте баптистами, и др. сектантами, то я им испортил Аллилуйю, а потом в конечном итоге добился закрытия. Естественно, что с рядом сотрудников у меня испортились отношения, но с Кристи Вилсьоном – нет. Об опасности сектантов говорил Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, когда мы с ним встречались со студентами Ташгосуниверситета, как депутаты. Неоднократно об этом предупреждал и Митрополит Владимир.

Проф. Кристи Вильсон подтвердил мои предположения относительно места, где проживал праведник Иова (Аюб, Job). Это территория юго – западного Узбекистана. Ниже я приведу некоторые высказывания из вышеуказанной книги Митрополита Владимира.
«Хорезм был связан с корневой цивилизацией человечества, царством Шумера и Аккады.

United Bible Societies, 1976
Это царство было расположено в Двуречье Тигра и Ефрата. (М.З.)

Это связь прослеживается в трудах крупнейшего исследователя Хорезмийской истории, акад. С.П. Толстова… Фактом шумерско – хорезмийских связей объясняется появление в Гургандже (Ургенча) ветхозаветного праведника, святого Иова – многострадального». И далее: « Святой Иов вынес всё, но не изменил богу своему. Подвиг его несравненного мужества и верности Господу освятил землю Хорезма. Ещё во времена первого Вавилонского плена, израильтяне приходили на поклон к находившейся в Гургандже гробницы праведника Иовы, потом оседали там и составили многочислен7ную общину. В последствие к этой святыне началось паломничество христиан, затем и мусульман: об этом сообщает латинский монах-миссионер Паскаль, побывавший в Хорезме в 1335 году». Мне представляется, что выводы Митрополита Владимира были основательны, так как внимание сосредоточено на Хорезме, где расположен Dishan Kala.

ОТСТУПЛЕНИЕ.
Хорезм занимает особое место не только в истории народов Центральной Азии, но и всего человечества. Если по образному выражению выдающегося узбекского писателя М. Ойбека мы Ферганскую Долину называем Золотой, то в плане научного наследия это слово применимо к Хорезму в плане научного вклада в мировую цивилизацию. Но это тема другой статьи.

Отметим, что у одного из старейшин Едома (см. карту) – город на границе Ассирийской Империи, около 900 км. строго на Запад от города «Ур», Дишана (Dishan) был сын по имени Уз. (Бытиё, 36:28). Исследования узбекского учёного – историка Карима Шониёзова, изложенные в работе «Некоторые рассуждения об этносах Уз и Аз» (Ўз ва Аз этнослари хақида баъзи фиқр мулохазалар”), опубликованные в 1994 году в «Турон Тарихи» под редакцией профессора Х. Бобобекова, приводят к выводу, что в раннем средневековье существовали цельные этнические племена, которые назывались «Уз». В Ферганской Долине в тот период был город Узкент (Узган), который располагался в среднем течение Сырдарьи, как и города Ишки – Узкент и Кирги – Узкент. К Сырдарье примыкало озеро с названием Уз. Что касается Хана Золотой Орды Узбека, то пока напомним, что рентгеноструктурный анализ показал, что знаменитая Шапка Мономаха была изготовлена не в Византии, а в Бухаре. Некоторые российские учёные предполагают, что подарил её Ивану Калите Хан Узбек. Это относится ко времени посещения Хорезма Монахом Паскалем. Настоящая публикация ставит цель, смысл которой в эпитете к статье мудрого основателя даосизма. И очень поучительны для нас слова из Корана «Люди были единой общиной, и послал Аллах пророков вестниками и увещателями и ниспослал с ними писание с истиной, чтобы рассудить между людьми в том, в чём они разошлись…» (2-209. пер. Красчковского). Примечательно, что, если Сура 2-26 призывает заниматься естественно – научными дисциплинами, этой сурой Коран призывает заниматься Историей человечества. Захидов Марат

www.munosabat.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn